Vanlige problemer

 • Visdomstenner

  Visdomstenner

  Visdomstennene er de tennene som bryter frem sist, vanligvis i 18-24 års alder…

 • Ising – Børsteskader

  Ising – Børsteskader

  Mange er i perioder plaget med ising i tennene. Her følger gode råd…

 • Syreskader

  Syreskader

  Syreskader på tennene er et økende problem i dagens samfunn. Kostholdet har endret seg, og både…

 • Tanngnissing

  Tanngnissing

  Tanngnissing er et relativt vanlig problem. Man regner med at om lag 5 prosent…

 • Tannfraktur

  Tannfraktur

  I tenner med store fyllinger, er tannsubstansen rundt fyllingen svekket…

 • Infraksjoner

  Infraksjoner

  En infraksjon vil si det samme som et ufullstendig brudd eller en sprekkdannelse…

 • Renhold av tennene

  Renhold av tennene

  For å unngå problemer med tenner og tannkjøtt, er det viktig med et fornuftig kosthold og godt renhold…

 • Dårlig ånde

  Dårlig ånde

  Dårlig ånde kan ha flere årsaker, men skyldes ofte forhold i munnhulen…

 • Munntørrhet

  Munntørrhet

  Dersom spyttkjertlene produserer for lite spytt, vil man kunne oppleve dette som munntørrhet…

 • Kjeveleddsproblemer

  Kjeveleddsproblemer

  ange pasienter, og da særlig kvinner, opplever at de får problemer med kjeveleddene…

 • Herpes munnsår

  Herpes munnsår

  Forkjølelsessår forårsakes av et virus (herpes simplex virus type 1). Sårene starter med kløe og prikking…

 • After

  After

  After (munnskold) er små, smertefulle sår som opptrer i munnhulen. Sårene er runde…

 • Røyking

  Røyking

  Det er liten tvil om at røyking er helseskadelig og jo mer man røyker, dess større kan konsekvensene bli…

 • Snus

  Snus

  De senere årene har antall røykere blitt redusert i Norge. Samtidig har man sett en kraftig økning i snusbruken…

 • Amalgam

  Amalgam

  Fra 1.1.2008 ble det her i landet innført totalforbud mot amalgam som tannfyllingsmateriale…

 • Tannlegeskrekk

  Tannlegeskrekk

  De færreste av oss liker å gå til tannlegen. Tannlegebesøket er gjerne assosiert med noe ubehagelig…

Dental Web

Dental Web – pasientinformasjon på nett

All informasjon under «tannhelseinformasjon» på hjemmesiden vår er hentet fra Dental Web. Dental Web er en omfattende informasjonspakke til bruk på tannlegers hjemmesider.

Produktet gir oppdatert informasjon om en rekke faglige tema innen tannhelse, der hvert tema presenteres i en kombinasjon av tekst, illustrasjoner, fotografier og/eller filmer.

Dental Web gjør det lettere for tannklinikker å tilby faglig informasjon om behandling og tannhelse til sine pasienter. Produktet brukes av en rekke privatpraktiserende klinikker, men også av den offentlige tannhelsetjenesten i Rogaland.

Dental Web er et av flere produkter som er utviklet av de ansatte ved Tannlegene Vee, og lansert under firmaet Ferrule Media.

Besøk gjerne hjemmesiden til Ferrule Media for å lese mer om Dental Web, eller spør oss neste gang du besøker klinikken.