Informasjon etter behandling

Etter tanntrekking / kirurgisk fjernelse av visdomstann skal du:

 • Stanse blødningen ved å presse en steril kompress mot såret. Dette tar normalt 20-30 minutter.
 • La såret være mest mulig i ro. Ikke kjenne borti med tungen.
 • Ta første smertestillende tablett innen 30 – 45 minutter. Svelges med vann.
 • Vente 2 timer med å spise. Tygg maten på motsatt side de første dagene.
 • Vente 6-12 timer med å røyke.
 • Unngå kraftig munnskylling de første 2-3 døgn.
 • Unngå harde anstrengelser (tung løfting, trening, etc.) de første dagene.
 • Unngå tannbørsting i operasjonsområdet den første uken. Tennene forøvrig pusses som normalt.
 • Skylle munnen med klorhexidinløsning (f.eks. corsodyl) morgen og kveld i 1 uke (kun ved kirurgisk inngrep). Skyll ut tannkremrester før du bruker corsodyl.

Smertestillende tabletter:

Dental_Web_illustrasjon_førstehjelpDet kan forventes noe hevelse og smerter den første uken. Det er anbefalt at du tar smertestillende tabletter på følgende måte:

 • Svake smerter: 1 tabl. Ibux 600 mg. tas etter ca. 30 – 45 minutter. Gjenta ved behov med 4-5 timers mellomrom.
  Merk: Ikke ta ibux om du er gravid eller har magesår.
 • Moderate smerter: 1 tabl. ibux 600 mg. + 2 tabl. paracet 500 mg. tas samtidig etter ca. 30 – 45 minutter. Gjenta doseringen ved behov med 4-5 timers mellomrom.
  Merk: Ikke ta ibux om du er gravid eller har magesår.
 • Sterke smerter: 1 tabl. Paralgin forte eller Pinex forte tas etter ca. 30 – 45 minutter. Gjenta ved behov med 4-6 timers mellomrom.
  Merk: unngå bilkjøring ved bruk av paralgin forte / pinex forte.

Eventuelt:

 • I enkelte tilfeller legges en liten tøybit med antibiotikasalve i operasjonssåret. Denne skal normalt fjernes etter 1 døgn. Om man ikke klarer dette selv, bør tannlegen kontaktes.
 • Eventuelle sting skal normalt fjernes hos tannlegen etter ca. 1 uke.

NB! Dersom smertene øker etter 1 – 2 døgn, kan dette skyldes betennelse i kjevebenet. Man bør derfor ta kontakt med tannlegen dersom noe virker unormalt eller om man har spørsmål.

Dental Web

Dental Web – pasientinformasjon på nett

All informasjon under «tannhelseinformasjon» på hjemmesiden vår er hentet fra Dental Web. Dental Web er en omfattende informasjonspakke til bruk på tannlegers hjemmesider.

Produktet gir oppdatert informasjon om en rekke faglige tema innen tannhelse, der hvert tema presenteres i en kombinasjon av tekst, illustrasjoner, fotografier og/eller filmer.

Dental Web gjør det lettere for tannklinikker å tilby faglig informasjon om behandling og tannhelse til sine pasienter. Produktet brukes av en rekke privatpraktiserende klinikker, men også av den offentlige tannhelsetjenesten i Rogaland.

Dental Web er et av flere produkter som er utviklet av de ansatte ved Tannlegene Vee, og lansert under firmaet Ferrule Media.

Besøk gjerne hjemmesiden til Ferrule Media for å lese mer om Dental Web, eller spør oss neste gang du besøker klinikken.