Gingivitt

Gingivitt_illustrasjon_1
figur I
Hva er gingivitt?

Gingivitt er en betennelse i tannkjøttet (gingiva).

Tegn på gingivitt

Et friskt tannkjøtt har lys rød farge og ligger stramt inntil tennene (fig. I). Et betent tannkjøtt får en mørkere rødfarge, det blir hovent og kan føles ømt ved berøring. Videre vil man kunne oppleve at tannkjøttet blør ved rengjøring og at det ligger mindre stramt inntil tennene.


figur II
Hvordan oppstår gingivitt?

Mangelfullt renhold kan over tid føre til utvikling av gingivitt. Dette skyldes bakterier og mykt belegg (plakk) som blir liggende på tannen i kontakt med tannkjøttet (fig. II). Om man danner mye tannstein, vil også dette kunne medvirke til utvikling av gingivitt. Gingivitt oppstår lettest mellom tennene og ellers der det er van­skelig å holde rent.

Hvordan kan man forhindre gingivitt?

Gingivitt er en reversibel tilstand og grundig renhold kan gjøre tannkjøttet friskt igjen:

  • Børst tennene grundig med tannkrem morgen og kveld. Det er særlig viktig å fjerne belegget som ligger nærmest tann­kjøttet. En slitt tannbørste er lite effektiv. Bytt derfor børsten når busten begynner å sprike.
  • Mye plakk og bakterier samler seg mellom tennene. Rengjør derfor mellom tennene minst en gang per dag. Dersom tennene står tett, vil tanntråd være et effektivt hjelpemid­del. For å komme til mellom jekslene, kan det med fordel brukes en tanntråd-holder. Ved større mellomrom mel­lom tennene, vil mellomromsbørster egne seg best. Disse kommer i ulike størrelser og brukes på tilsvarende måte som tannstikker.
  • Rutinemessig tannrengjøring hos tannlege eller tannpleier er også nødvendig for å sikre friske forhold i tannkjøttet. Hvor ofte dette bør gjøres er individuelt og avhenger av hvor fort plakk og tannstein dannes.

Klinisk bildegalleri

Video

Dental Web

Dental Web – pasientinformasjon på nett

All informasjon under «tannhelseinformasjon» på hjemmesiden vår er hentet fra Dental Web. Dental Web er en omfattende informasjonspakke til bruk på tannlegers hjemmesider.

Produktet gir oppdatert informasjon om en rekke faglige tema innen tannhelse, der hvert tema presenteres i en kombinasjon av tekst, illustrasjoner, fotografier og/eller filmer.

Dental Web gjør det lettere for tannklinikker å tilby faglig informasjon om behandling og tannhelse til sine pasienter. Produktet brukes av en rekke privatpraktiserende klinikker, men også av den offentlige tannhelsetjenesten i Rogaland.

Dental Web er et av flere produkter som er utviklet av de ansatte ved Tannlegene Vee, og lansert under firmaet Ferrule Media.

Besøk gjerne hjemmesiden til Ferrule Media for å lese mer om Dental Web, eller spør oss neste gang du besøker klinikken.