Krone / Bro

 • Krone

  Krone

  En krone er en tannrestaurering som brukes dersom tannen er så skadet at den ikke kan repareres med en fylling…

 • Bro

  Bro

  En bro er en tannrestaurering som kan brukes til å erstatte én eller flere tenner…

 • Stift / Krone

  Stift / Krone

  Rotfylte tenner som knekker kan oftest bygges opp. Dersom det er lite tannsubstans , kan man bruke en stift…

Dental Web

Dental Web – pasientinformasjon på nett

All informasjon under «tannhelseinformasjon» på hjemmesiden vår er hentet fra Dental Web. Dental Web er en omfattende informasjonspakke til bruk på tannlegers hjemmesider.

Produktet gir oppdatert informasjon om en rekke faglige tema innen tannhelse, der hvert tema presenteres i en kombinasjon av tekst, illustrasjoner, fotografier og/eller filmer.

Dental Web gjør det lettere for tannklinikker å tilby faglig informasjon om behandling og tannhelse til sine pasienter. Produktet brukes av en rekke privatpraktiserende klinikker, men også av den offentlige tannhelsetjenesten i Rogaland.

Dental Web er et av flere produkter som er utviklet av de ansatte ved Tannlegene Vee, og lansert under firmaet Ferrule Media.

Besøk gjerne hjemmesiden til Ferrule Media for å lese mer om Dental Web, eller spør oss neste gang du besøker klinikken.