Hull i tennene

 • Karies

  Karies

  Karies er en svært vanlig tannsykdom som ubehandlet kan medføre store plager…

 • Fyllingsterapi

  Fyllingsterapi

  Hvorfor trenger en tann fylling? Det finnes ulike årsaker til at en tann må repareres…

 • Innlegg

  Innlegg

  Et innlegg er en tannrestaurering som kan brukes som et alternativ til tannfargede fyllinger i plast…

 • Trinnvis ekskavering

  Trinnvis ekskavering

  Trinnvis ekskavering / midlertidig fylling kan brukes dersom et kariesangrep er svært dypt…

Dental Web

Dental Web – pasientinformasjon på nett

All informasjon under «tannhelseinformasjon» på hjemmesiden vår er hentet fra Dental Web. Dental Web er en omfattende informasjonspakke til bruk på tannlegers hjemmesider.

Produktet gir oppdatert informasjon om en rekke faglige tema innen tannhelse, der hvert tema presenteres i en kombinasjon av tekst, illustrasjoner, fotografier og/eller filmer.

Dental Web gjør det lettere for tannklinikker å tilby faglig informasjon om behandling og tannhelse til sine pasienter. Produktet brukes av en rekke privatpraktiserende klinikker, men også av den offentlige tannhelsetjenesten i Rogaland.

Dental Web er et av flere produkter som er utviklet av de ansatte ved Tannlegene Vee, og lansert under firmaet Ferrule Media.

Besøk gjerne hjemmesiden til Ferrule Media for å lese mer om Dental Web, eller spør oss neste gang du besøker klinikken.