Puss og polering

Mye av det vi inntar i det daglige kan misfarge tennene. Dette gjelder for eksempel kaffe, te, røyk, snus og rødvin. Slike misfarginger legger seg som et mørkt belegg på tennenes overflate og kan være vanskelige å fjerne selv.

Puss_og_polering_illustrasjon_1Tannlegen eller tannpleieren har mulighet til å fjerne overfladiske misfarginger ved å pusse og polere tennene. Det brukes da vanligvis en spesiell pusse­pasta med ekstra slipemiddel. Alternativt går det an å benytte saltblåsing for å fjerne misfargin­gene. Det er også normalt at man samtidig fjerner tannsten, ettersom misfarging også setter seg her.

Puss_og_polering_illustrasjon_2Selv om tennene kan virke lysere etter puss og polering, er det ikke tennenes egentlige farge som er endret. Dersom man ønsker lysere ten­ner, må dette gjøres med tannbleking.

Ønsker du mindre misfarging på tennene?

Det mest åpenbare man kan gjøre for å få mindre misfarging på tennene, er å redusere inntaket av matvarer som misfarger – kaffe, te, røyk, snus osv. I tillegg vil grundig renhold redusere dannelsen av nye misfarginger – her vil en elektrisk tannbørste være særlig effektiv. Det finnes også spesialtann-kremer som inneholder ekstra slipemiddel. Slike tannkremer bør man være forsiktig med å bruke, da overdrevet bruk kan gi slitasjeskader på tennene.

Klinisk bildegalleri

Video

Dental Web

Dental Web – pasientinformasjon på nett

All informasjon under «tannhelseinformasjon» på hjemmesiden vår er hentet fra Dental Web. Dental Web er en omfattende informasjonspakke til bruk på tannlegers hjemmesider.

Produktet gir oppdatert informasjon om en rekke faglige tema innen tannhelse, der hvert tema presenteres i en kombinasjon av tekst, illustrasjoner, fotografier og/eller filmer.

Dental Web gjør det lettere for tannklinikker å tilby faglig informasjon om behandling og tannhelse til sine pasienter. Produktet brukes av en rekke privatpraktiserende klinikker, men også av den offentlige tannhelsetjenesten i Rogaland.

Dental Web er et av flere produkter som er utviklet av de ansatte ved Tannlegene Vee, og lansert under firmaet Ferrule Media.

Besøk gjerne hjemmesiden til Ferrule Media for å lese mer om Dental Web, eller spør oss neste gang du besøker klinikken.