Første møte med tannlegen

Første møte med den offentlige tannhelsetjeneste vil vanligvis skje i løpet av året man fyller 3. Det vil ofte være en tannpleier som møter barnet første gang.

Forste_mote1_w450
Forste_mote2_w450

I tilvenningsfasen er målet å gjøre barnet trygt i en ny og ukjent situasjon. En trinnvis introduksjon til tannlegesituasjonen vil ofte fungere svært godt, men man må likevel belage seg på å være tålmodig. En slik trinnvis tilvenning kan for eksempel bestå av:

  • Å komme inn i rommet og snakke med tannpleieren
  • Sitte i tannlegestolen
  • Få tannlegespeil i munnen
  • Se sonden ( «pirkeren») i bruk på en negl, deretter få den holdt mot en tann i munnen
  • Prøve luftblåseren på hånden og deretter i munnen
  • Prøve vannsugeren på hånden og deretter i munnen
  • Legge stolen flatt og få utført en rask undersøkelse med luftblåser og speil
  • Besøket avsluttes ofte med en liten «premie».

Hvor mye barnet aksepterer ved første besøk kan variere. Her spiller mange faktorer inn, men det er særlig viktig at man som forelder forsøker å gi barnet positive holdninger til tannlegebesøket.

Dental Web

Dental Web – pasientinformasjon på nett

All informasjon under «tannhelseinformasjon» på hjemmesiden vår er hentet fra Dental Web. Dental Web er en omfattende informasjonspakke til bruk på tannlegers hjemmesider.

Produktet gir oppdatert informasjon om en rekke faglige tema innen tannhelse, der hvert tema presenteres i en kombinasjon av tekst, illustrasjoner, fotografier og/eller filmer.

Dental Web gjør det lettere for tannklinikker å tilby faglig informasjon om behandling og tannhelse til sine pasienter. Produktet brukes av en rekke privatpraktiserende klinikker, men også av den offentlige tannhelsetjenesten i Rogaland.

Dental Web er et av flere produkter som er utviklet av de ansatte ved Tannlegene Vee, og lansert under firmaet Ferrule Media.

Besøk gjerne hjemmesiden til Ferrule Media for å lese mer om Dental Web, eller spør oss neste gang du besøker klinikken.