Tannhelseinformasjon

Hos Tannlegene Vee er vi opptatt av at du som pasient skal få den beste informasjon og veiledning. Vi har derfor skrevet og lagt ut pasientinformasjon om en rekke forskjellige emner. Du kan bruke informasjonen som et oppslagsverk, for å få besvart spørsmål om tannbehandling og tannhelse generelt. Dersom du har spørsmål som ikke blir besvart her, er du selvsagt alltid velkommen til å ringe eller sende oss en epost.

Browse Categories

Dental Web

Dental Web – pasientinformasjon på nett

All informasjon under «tannhelseinformasjon» på hjemmesiden vår er hentet fra Dental Web. Dental Web er en omfattende informasjonspakke til bruk på tannlegers hjemmesider.

Produktet gir oppdatert informasjon om en rekke faglige tema innen tannhelse, der hvert tema presenteres i en kombinasjon av tekst, illustrasjoner, fotografier og/eller filmer.

Dental Web gjør det lettere for tannklinikker å tilby faglig informasjon om behandling og tannhelse til sine pasienter. Produktet brukes av en rekke privatpraktiserende klinikker, men også av den offentlige tannhelsetjenesten i Rogaland.

Dental Web er et av flere produkter som er utviklet av de ansatte ved Tannlegene Vee, og lansert under firmaet Ferrule Media.

Besøk gjerne hjemmesiden til Ferrule Media for å lese mer om Dental Web, eller spør oss neste gang du besøker klinikken.